Как да блокирам мобилния телефон?

  • Отворете профила на детето, чиито телефон искате да блокирате
  • В секцията "Профил" изберете "Контакти и ограничения"
  • Изберете бутона "Задаване на период" в секцията на страницата "Временно спиране на телефона"
  • Изберете начална дата и час и ако желаете крайна дата и час и натиснете бутона "Потвърждение"
  • След няколко минути статусът на телефона ще бъде променен в "Блокиран"

Как да разблокирам мобилния телефон?

Следвайте същата процедура като при блокиране на телефона:

  • Отворете профила на детето, чиито телефон искате да разблокирате
  • В секцията "Профил" изберете "Контакти и ограничения"
  • Изтриите направеното от Вас временно спиране, като изберете оранжевия бутон със символ X, на реда на който е записана информацията за временното спиране, което искате да премахнете
  • След няколко минути статусът на телефона ще бъде променен в "Разблокиран"

Телефонът за всичко ли ще бъде блокиран?

Когато мобилният телефон е блокиран, той е блокиран за изходящи повиквания и съобщения.