Кой е засегнат от ограничения в потреблението?

Единствено контактите от списъка ”Ограничен” са засегнати от ограничение в потреблението. Предварително зададените ограничения за текстови съобщения и повиквания се отнасят за всички контакти от списъка, а не за всеки един поотделно.

Обърнете внимание, че активно повикване не може да бъде прекъснато, ако времевият лимит е изчерпан, но детето няма да има възможност да осъществи ново повикване.

Ограничението в потреблението се задава отново автоматично всеки понеделник сутрин.

Къде мога да намеря детайлна справка за потреблението на моето дете?

Bipper е направил съзнателен избор да не предлага подробен регистър на входящи и изходящи повиквания. Bipper дава възможност на родителите да определят ограниченията на контактите, потреблението и времето. Цялостен преглед на повикванията и регистрите не е част от нашите услуги.

Можете да изискате детайлна справка за потреблението на детето от Вашия оператор.

Това включва ли минутите използвани за контакти от списъка “Винаги”?

Не, това включва само минутите и текстовите съобщения, които се отнасят за списъка ”Ограничен”.

Обърнете внимание, че разговорите и текстовите съобщения с контактите от списъка ”Винаги” не е безплатен и се таксува по тарифи на Вашия оператор. Можете да се възползвате от възможността за безплатни разговори към 3/5 номера от мрежата на VIVACOM и да включите тези номера в списъка “Винаги”. Така детето Ви ще говори свободно с най-близките хора.