Мога ли да огранича входящия трафик?

Технически не е възможно да се блокират входящи повиквания или кратки съобщения посредством самостоятелно SIM базирано софтуерно решение, за това Bipper може да ограничи само изходящи повиквания и кратки съобщения. Ако използвате Bipper Smart App, то тогава може да се ограничат и входящите повиквания към Bipper телефона. За контактите, които сте добавили в телефонната книга на детето, ще бъдат ограничени както изходящи, така и входящи обаждания от и към Bipper телефона.

Мога ли да контролирам използването на данни?

Технически не е възможно да се контролира използването на данни (включително MMS), посредством самостоятелно SIM базирано софтуерно решение.

Имайте предвид, че цялостна справка за използваните данни можете да получите от Вашия оператор.

Мога ли да видя обажданията, получени от детето?

Не, няма възможност да видите повикванията, получени от детето. Bipper е направил съзнателен избор да не предлага подробен регистър на входящи и изходящи повиквания. Bipper дава възможност на родителите да определят контактите, които считат като подходящи за детето, и не би желал да предлага цялостен преглед на повикванията и регистрите.

Имайте предвид, че цялостна справка за изходящ трафик можете да получите от Вашият оператор.

Достъпни ли са услугите в чужбина?

Да, Bipper функционира по еднакъв начин, както в България, така и в чужбина. Моля, имайте предвид следното:

  • Качеството на услугата “Определяне на местоположението” може да варира между различните страни.
  • Трябва да промените настройките, когато навлизате в нова часова зона. Грешна часова зона ще окаже влияние на настройките “Времеви ограничения” и “Временно спиране на телефона”.
  • Bipper ограничава само изходящи повиквания когато използвате Bipper SIM карта. Имайте предвид тарифите за входящ трафик, докато сте в чужбина.

Може ли Bipper да работи с всички мобилни телефони?

Bipper функционира с повечето мобилни телефони, които се предлагат на пазара. За съжаление, съществуват модели, които не следват тези стандарти и в случай, че желаете да ползвате услугите на Bipper, може да се наложи да смените своя телефон. Bipper Smart App работи на Smart телефони с Android операционна система.

Проверете тук кой е най-подходящият телефон за услугата Bipper.