Контакти в телефонната книга на детето?

С помощта на Bipper, родителите могат да определят с кого детето може да общува. Това става чрез добавяне на одобрени контакти в неговата телефонна книга.

Разделението между различни типове контакти - родител, приятел, семейство и други в телефонната книга на детето прави администратирането на няколко деца с различни Bipper профили по-лесно.

Обърнете внимание, че детето има възможност да изпраща съобщения/да провежда разговори само с тези контакти, които са добавени към телефонната книга. Също така имайте предвид, че ограничението важи само за изходящ трафик.

Как да създам контакти в телефонната книга?

Влезте в профил на дете и изберете бутона "Контакти и ограничения".

Ще видите два списъка където може да добавяте контакти - "Винаги достъпни" и "Ограничени".

За да добавите нов контакт в списъците, моля изберете бутона "Нов контакт". В отворилия се нов прозорец въведете името, телефонният номер и избрете типа на контакта. За да запазите контакта, натиснете бутона "Потвърждение". Можете да добавяте колкото контакти желаете в двата списъка, като изберете бутон "Нов контакт" в съответният списък.

Обърнете внимание, че когато нов контакт е добавен или премахнат от телефонната книга, бутонът за синхронизирне ще светне в червен цвят в менюто в дясната страна в профила на детето, означаващ че мобилният телефон трябва да бъде актуализиран. Също така не е необходимо да направите актуализирането, преди да сте извършили всички промени.

Списък ”Винаги достъпни” в сравнение със списък ”Ограничен”?

Списъците с контакти са разделени на две групи, като това Ви дава възможност да направите разделение между различните видове контакти и да ги индивидуализирате:

Списъкът ”Винаги достъпни” включва тези контакти, на които детето ще може да звъни винаги. Този списък включва и предварително одобрени номера за помощ, които Bipper не позволява да бъдат ограничени от родителите.

Списъкът ”Ограничен” включва контакти, за които има ограничение по време и потребление.

Важно е да се определи кои контакти ще бъдат включени в различните списъци. Например, членовете на семейството ще бъдат винаги включени в списъка “Винаги”, докато приятелите на детето ще бъдат в списък ”Ограничен”. Лесно можете да преместите контакти от един списък в друг като добавите или изтриете контакт.

Защо имам контрол само върху изходящия трафик?

Технически не е възможно да се забранят входящите повиквания или текстови съобщения посредством самостоятелно SIM базирано софтуерно решение. Затова Bipper забранява само изходящи повиквания и текстови съобщения.

Защо телефонните номера трябва да се добавят ръчно?

Когато добавяте одобрен контакт за Вашето дете, този контакт не се добавя автоматично в телефонната книга на детето. SIM картата получава актуализирана информация за одобрените телефонни номера.

Причината за това е, че е технически невъзможно да се контролира мобилния телефон посредством самостоятелно SIM базирано софтуерно решение, като може да се добави само филтър на SIM картата с одобрените номера.

Ние работим върху алтернативни решения, така че да може контактите да бъдат автоматично прехвърлени в телефоннанта книга. Следете за нашите актуални новини на my.Bipper.bg или bipper.bg.

Кои номера са автоматично посочени в списъка с контакти ”Винаги” .

В списъка ”Винаги” e автоматично включен номерът за спешни повиквания 112.

Ако смятате, че има други спешни номера, които трябва а бъдат включени в този списък, свържете се с нас на телефон 087123