Какво е аларма за безопасност и как се създава?

Алармата за безопасност е услуга, която детето може да активира от своя телефон, в случай, че нещо се случи с него. Когато алармата е активирана, ще се генерира едновременно повикване към всички от списъка за аларма.

Родителите лесно могат да създадат аларма за безопасност чрез добавяне на контакти от бутона "Нов контакт" в списъка за аларма. Това се прави по същия начин, както създаването на контакти в списъците "Винаги достъпни" и Ограничени. Премахването на контактите от списъка за аларма става по същия начин.

Обърнете внимание, че редът на посочване на контактите в списъка за аларма не е от значение.

Как се активира алармата?

Алармата е готова и активна, след като сте добавили контактите в списъка за аларма и сте актуализирали новите настройки на телефона.

Детето активира алармата чрез набиране на 000 и след това натискане на зелена слушалка.

Можете да програмирате скоростно набиране от телефона на детето. Това обаче зависи от вида на мобилния телефон.

Когато алармата е активирана, ще се генерира едновременно повикване към всички от списъка за аларма.

Обаждането се потвърждава с натискане на бутон на телефона, за да се избегне прехвърлянето му в гласовата поща.

Защо обждането се получава от различен номер?

Когато алармата е активирана, всички от списъка за аларма ще получат обаждане от телефонен номер 359878000555, а не от номера на детето, като за това има определени причини.

Тези, които са включени в списъка за аларма, трябва да могат да разграничават повикване за аларма от обикновено повикване.

Препоръчваме Ви да запазите този специален номер във Вашият телефон, като не забравите да уведомите за него всички от списъка за аларма.

Каква е продължителността на повикването към списъка за аларма?

Алармата е създадена така, че да поддържа изходящо повикване към списъка от номера в рамките на 45 секунди. След това трябва да се извърши повторно повикване.

Какво трябва да направя след създаването на алармата?

Когато създадете алармата за безопасност, ние Ви препоръчваме да направите следното:

1. Изпробвайте алармата

Проверете какво се случва когато алармата е активирана и че генерира позвъняване до всички контакти от списъка.

2. Информирайте всички от списъка за аларма

Важно е всички от списъка да бъдат информирани, че фигурират в този списък. Много е Важно да могат да разпознаят повикването за аларма, което идва от специален номер различен от този на детето, както и да създадете организация за действие след като алармата е вече активирана.

3. Покажете на детето как функционира алармата

Функционира ли алармата за безопасност в чужбина?

Да, алармата работи по еднакъв начин както в България, така и в чужбина.

Обърнете внимание, че повикването ще бъде на по-висока тарифа когато сте в чужбина.

Препоръчително е да погледнете отново списъка за аларма преди да напуснете страната. Налице ли са всички от списъка?