Как функционира времевият контрол?

myBipper позволява на родителите да определят периодите, в които детето няма да може използва телефона. Това се отнася само до контактите от списъка ”Ограничен”, като детето ще има възможност да осъществява връзка с контактите от списъка “Винаги”.

Времевият контрол може да бъде установен като седмичен план или за определени периоди от време (изтичане на времето).

Обърнете внимание, че само изходящият трафик ще бъде спрян.

Какво представляват времевите ограничения?

Времевите ограничения дават възможност на родителите да създадат постоянен план за времето, през което мобилният телефон няма да бъде използван. Например, това може да бъде вечерно време или времето, през което детето е на училище.

В плана, интервалите, в които телефонът не може да бъде използван, са осветени в оранжево. Лесно може да бъде добавено ограничение. Изберете “Ново ограничение”, изберете времеви интервали и дни, в които да се прилага и натиснете “Потвърждение”.

Ако желаете да спрете действащо времево ограничение, можете да го направите като натиснете бутона със символа x, намиращо се под графиката със текущи ограничения.

Ако времевото ограничение е променено или е добавено ново, телефонът на детето трябва да бъде актуализиран. Обърнете внимание на червеният бутон за синхронизиране в профила на детето от дясната страна на екрана и не забравяйте да актуализирате телефона с новите настройки.

Какво представлява "Временно спиране на телефона"?

Функцията "Временно спиране на телефона" дава възможност на родителите да спрат цялостно телефона за връзка с контактите от списъка ”Ограничен” за определен период от време.

Тази функция е “активна” или “пасивна”.

Тя може да бъде зададена за по-дълги периоди от време и да бъде или ръчно спряна от администратора, или предварително определена по дата и време.

Функцията "Временно спиране на телефона" често се използва, когато семейството пътува в чужбина и не желае честа комуникация с приятелите у дома или във всеки случай, когато телефонът не трябва да бъде използван за продължителен период от време.

Не забравяйте да добавите всички контакти в списъка “Винаги”, когато задавате функцията "Прекъсване".

Кои контакти са засегнати от функцията "Прекъсване"?

Само контактите от списъка ”Ограничен” са засегнати от функцията "Прекъсване". Детето винаги ще има възможност да осъществи връзка с контактите от списъка “Винаги разрешени”.

Запомнете да добавите всички контакти в списъка “Винаги”, когато задавате функцията "Прекъсване".