Кой е засегнат от ограничения в потреблението?

При промяна на ограниченията в Bipper профила, всички настройки по въведените ограничения се зануляват, включително зададеното време за изходящи разговори на седмична база.