Чрез портала my.bipper.bg родителите управляват всички функции на услугата: местоположение, контрол и аларма, както и могат да ползват полезна информация и съвети, да се свързват с други родители и да добавят приятели на тяхното дете.


Регистрация


След като изберете тарифен план VIVA Bipper за вашето дете, поставете специалната Bipper SIM карта в телефона на детето и го включете. Посетете my.bipper.bg и се регистрирайте. Това е порталът, с помощта на който ще можете да използвате всички включени услуги.